Denta ART
loading...

Керамични Възстановявания

Инлей и Онлей може да се направят от порцелан, злато или керамика.

Пломби

Процедурата включва две посещения

При първото, трябва да се премахне старата пломба или кариозната маса и да се подготви зъба за инлей и онлей.

Взема се отпечатък, по който се изработва индивидуалния инлей/онлей в зъботехническа лаборатория. При второто посещение инлей/онлей се циментира към зъба.

VISIT SITE

VIEW
CLOSE